શ્રી વિશ્વકર્મા ચાલીસા

શ્રી વિશ્વકર્મા દેવાયૈ નમઃ

(દોહા)
વિનય કરૌં કર જોડકર મન વચન કર્મ સંભારિ
મોર મનોરથ પૂર્ણ કર વિશ્વકર્મા દુષ્ટારિ

વિશ્વકર્મા તાવ નામ અનૂપા, પાવન સુખદ મનન અનરૂપા.
સુન્દર સુયશ ભુવન દશચારી, નિત પ્રતિ ગાવત ગુણ નરનારી.
શારદ શેષ મહેશ ભવાની, કવિ કોવિદ ગુણ ગ્રાહક જ્ઞાની.
આગમ નિગમ પ્રુરાણ મહાના, ગુણાતીત ગુણવંત સયાના.
જગ મહઁ જે પરમારથ વાદી, ધર્મ ધુરન્ધર શુભ સનકાદિ.
નિત નિત ગુણ યશ ગાવત તેરે, ધન્ય ધન્ય વિશ્વકર્મા મેરે.
આદિ સૃષ્ટિ મહઁ તૂ અવિનાશી, મોક્ષ ધામ તજી આયો સુપાસી.
જગ મહઁ પ્રથમ લીક શુભ જાકી, ભુવન ચારિ દશ કીર્તિ કલાકી.
બ્રમ્હ્ચારી આદિત્ય ભયો જબ, વેદ પારંગત ઋષિ ભયો તબ.
દર્શનશાસ્ત્ર અરૂ વિજ્ઞપુરાના, કીર્તિકલા ઈતિહાસ સુજાના.
તુમ આદિ વિશ્વકર્મા કહલાયો, ચૌદહ વિદ્યા ભૂ પર ફૈલાયો.
લોહ કાષ્ઠ અરૂ તામ્ર સુવર્ણા, શિલા શિલ્પ જો પંચક વર્ણા.
દે શિક્ષા દુખ દારિદ્ર નાશ્યો, સુખ સમૃદ્ધિ જગમહઁ પરકાશયો.
સનકાદિક ઋષિ શિષ્ય તુમ્હારે, બ્રહ્માદિક જૈ મુનીશ પુકારે.
જગત ગુરુ ઇસ હેતુ ભયે તુમ, તમ-અજ્ઞાન-સમૂહ હને તુમ.
દિવ્ય અલૌકિક ગુણ જાકે વર, વિધ્ન વિનાશન ભય ટારન કર.
સૃષ્ટિ કરન હિત નામ તુમ્હારા, બ્રહ્મા વિશ્વકર્મા ભય ધારા.
વિષ્ણુ અલૌકિક જગરક્ષક સમ, શિવકલ્યાણદાયક અતિ અનુપમ.
નમો નમો વિશ્વકર્મા દેવા, સેવન સુલભ મનોરથ દેવા.
દેવ દનુજ કિન્નર ગન્ધર્વા, પ્રણવત યુગલ ચરણ પર સર્વા.
અવિચલ ભક્તિ હૃદય બસ જાકે, ચાર પદારથ કરતલ જાકે.
સેવત તોહી ભુવન દશ ચારી, પાવન ચરણ ભવોભવ કારી.
વિશ્વકર્મા દેવન કર દેવા, સેવત સુલભ અલૌકિક મેવા.
લૌકિક કીર્તિ કળા ભણડારા, દાતા ત્રિભુવન યશ વિસ્તારા.
ભુવન પુત્ર વિશ્વકર્મા તનુધરિ, વેદ અથવણ તત્વ મનન કરિ.
અથર્વવેદ અરૂ શિલ્પ શાસ્ત્રકા, ધનુર્વેદ સબ કૃત્ય આપકા.
જબ જબ વિપત્તિ પડી દેવન પર, કષ્ટ હન્યો પ્રભુ કલા સેવન કર.
વિષ્ણુ ચક્ર અરૂ બ્રહ્મ કમંડલ, રુદ્ર શુલ સબ રચ્યો ભૂમંડલ.
ઇન્દ્ર ધનુષ અરૂ ધનુષ પીનાકા, પુષ્પક યાન અલૌકિક ચાકા.
વાયુયાન મય ઉડન ખટોલે, વિદ્યુત કળા તંત્ર સબ ખોલે.
સૂર્ય ચંદ્ર નવગ્રહ દિગ્પાલા, લોક લોકાન્તર વ્યોમ પતાલા.
અગ્નિ વાયુ ક્ષિતિ જલ અકાશા, આવિષ્કાર સકલ પ્રકાશા.
મનુ મય ત્વષ્ટા શિલ્પી મહાના, દેવાગમ મુનિ પંથ સુજાના.
લોક કાષ્ટ, શિલ તામ્ર સુકર્મા, સ્વર્ણકાર મય પંચક ધર્મા.
શિવ દધીચિ હરિશ્ચન્દ્ર ભુઆરા, કૃત યુગ શિક્ષા પાલેઊ સારા.
પરશુરામ, નલ, નીલ, સુચેતા, રાવણ,રામ શિષ્ય સબ ત્રેતા.
દ્વાપર દ્રોણાચાર્ય હુલસા, વિશ્વકર્મા કુલ કીન્હ પ્રકાશા.
મયકૃત શિલ્પ યુધિષ્ઠિર પાયેઊ, વિશ્વકર્મા ચરણન ચિત્ત ધ્યાયેઊ.
નાના વિધિ તિલસ્મી કરિ લેખા, વિક્રમ પુતલી દ્રશ્ય અલેખા.
વર્ણાતીત એકથ ગુણ સારા, નમો નમો ભય ટારન હારા.

(દોહા)
દિવ્ય જ્યોતિ દિવ્યાંશ પ્રભુ, દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશ
દિવ્ય દ્રષ્ટિ તિહુઁ કાલમહ વિશ્વકર્મા પ્રભાસ
વિનય કરો કર જારિ, યુગ પાવન સુયશ તુમ્હારા
ધારિ હિય ભાવત રહે હોય કૃપા ઉદગાર
શ્રી વિશ્વકર્માદેવની જય

સહિત્યનો પ્રકાર: