ધુળેટી

ધુળેટી 002

આ ધુળેટી તમારા જીવનને રંગોથી ભરી જાય પણ તમારો કલર કદી ન થાય એ જ શુભેચ્છા..

ધુળેટી 001

હું ભરી આવું રંગની મુઠ્ઠી, તું લઈ આવજે કોરુ મન,

કેસુડાના ફુલની સાખે,વગડો બનશે વૃંદાવન.....

Subscribe to RSS - ધુળેટી