શિવરાત્રી

શિવરાત્રી-004

ગાંજે મે ગંગા બસે,
ચીલમ મે ચારો ધામ,
કાંકર મે શંકર બસે,
જંગ મે મહાકાલ...
શિવરાત્રી

શિવરાત્રી-003

તમને તથા તમારા પુરા પરીવાર ને મહા શિવરાત્રી ની હાર્દિક શુભકામના
ભગવાન ભોલેનાથ તમારી દરેક ઈચ્છાઓ પુર્ણ કરે જય સોમનાથ

શિવરાત્રી-002

જગત આખા માં નદી પહાડો માંથી નિકળે
ફકત મારા દેશમાં નદી જટામાંથી નિકળે....
હર હર ગંગે....
હર હર મહાદે
મહા શિવરાત્રી

શિવરાત્રી-001

મહાદેવ તું જો બાકાત હો મુજ થી
તો એકલો ય શૂન્ય થઈ જાઉં,
ને તું જો હો પીઠબળ તો
હું એકલો જ સૈન્ય થઈ જાઉં....
હર_હર_મહાદેવ

Subscribe to RSS - શિવરાત્રી