ધુળેટી 001

હું ભરી આવું રંગની મુઠ્ઠી, તું લઈ આવજે કોરુ મન,

કેસુડાના ફુલની સાખે,વગડો બનશે વૃંદાવન.....

શ્રેણી: 
મૂલ્યાંકન: 
0
No votes yet