નૂતનવર્ષ - 008

નૂતન વર્ષના પાવનકારી શુભ અવસરે મારા સાલ મુબારક, નૂતન વર્ષાભિનંદન
સૌના હૈયે પ્રભુ વસે, સૌ સુખમય, આરોગ્યમય રહે એજ ઈશ્વર ચરણો માં પ્રાર્થના.

શ્રેણી: 
મૂલ્યાંકન: 
4
Average: 4 (1 vote)