નાનાલાલ દલપતરામ કવિ

ફોટો: 
પુરસ્કાર: 

પ્રભો અંતર્યામી...

પ્રભો અંતર્યામી, જીવન જીવના દીનશરણા
પિતા માતા બંધુ, અનુપમ સખા હિતકરણા
પ્રભા કીર્તિ કાંતિ, ધન વિભવ, સર્વસ્વ જનના
નમું છું વંદું છું વિમળમુખ સ્વામી જગતના

સહુ અદ‌્ભુતોમાં તુજ સ્વરૂપ અદ‌્ભુત નીરખું
મહા જ્યોતિ જેવું નયન શશિ ને સૂર્ય સરખું
દિશાની ગુફાઓ પૃથ્વી ઊંડું આકાશ ભરતો
પ્રભો તે સૌથીએ પર પરમ તું દૂર ઊડતો

Subscribe to RSS - નાનાલાલ દલપતરામ કવિ