પન્ના નાયક

ફોટો: 
પુરસ્કાર: 

વેરાણાં છે હાઈકુ કેસરવર્ણાં

(અહીં અપાયેલી પ્રત્યેક પંક્તિ
અલગ અલગ સ્વતંત્ર હાઈકુ છે.)

છાબડીમાંનાં પારિજાત, વીણેલાં પરોઢ ગીતો
પારિજાત ના - વેરાણાં છે હાઈકુ કેસરવર્ણાં
આસોપાલવ, ના અહીં, દ્વારે ટાંગ્યાં સ્મિત-તોરણ
અંગઅંગ આ પલળ્યાં, ધોધમાર સ્મૃતિ-વરસાદે

ઉપવનમાં પવન ગાતો ગીત - વૃક્ષો ડોલતાં
સમીસાંજના તૃણે લેટે, આળોટે - કિરણધણ
ટહુકો રેલ્યો કોયલે, ગુંજી ઊઠયું આખ્ખું કાનન
સૂરજ ફરે – ફરતા મનસૂબા સૂર્યમુખીના

Subscribe to RSS - પન્ના નાયક