પ્રેમાનંદ

ફોટો: 
પુરસ્કાર: 

ગુર્જરી ગિરા સોહાય સોહામણી

(શાર્દૂલવિક્રીડિત છંદ)

ભાષા ગુર્જરી આર્યાવર્ત અખિલે ફેલાય ફાલી ઘણી
સર્વે દેશ વિદેશ ગુર્જરી ગિરા સોહાય સોહામણી

વાણી સંસ્કૃત મૃતપ્રાય થઈ છે આ થાય શિરોમણી
અર્પો તો વિભુ એ જ અર્પણ કરો, એ આશ પ્રેમી તણી

સાંગોપાંગ સુરંગ વ્યંગ અતિશે ધારો ગિરા ગુર્જરી
પાદેપાદ રસાળ ભૂષણ વતી થાઓ સખી ઉપરી

જે ગીર્વાણ ગિરા ગણાય ગણતાં તે સ્થાન એ લ્યો વરી
થાઓ શ્રેષ્ઠ સહુ સખી જન થકી એ આશ પૂરો હરિ

જેવો આ ગુજરાત દેશ સહુમાં શ્રેષ્ઠત્વ પામી રહ્યો
તે મધ્યે અતિ શ્રેષ્ઠ ચારૂત્તર છે બ્રહ્મે ન જાયે કહ્યો

Subscribe to RSS - પ્રેમાનંદ