લોકગીત

ના છડિયા હથિયાર

અલ્લાલા બેલી
અલ્લાલા બેલી
અલ્લાલા બેલી

ના છડિયા હથિયાર
અલ્લાલા બેલી
ના છડિયા હથિયાર
મરણે જો હકડીવાર
દેવોભા ચેતો
ના છડિયા હથિયાર
મૂળુભા બંકડા
ના છડિયા હથિયાર

પેલો ધીંગાણો
પીપરડી જો કિયો
ઉતે કીને ન ખાધી માર
કીને ન ખાધી માર
દેવોભા ચેતો
કીને ન ખાધી માર
મૂળુભા બંકડા
ના છડિયા હથિયાર

હેબટ લટૂરજી મારું રે
ચડિયું બેલી
ઝલ્લી માછરડેજી ધાર
ઝલ્લી માછરડેજી ધાર
દેવોભા ચેતો
ઝલ્લી માછરડેજી ધાર
મૂળુભા બંકડા
ના છડિયા હથિયાર

જોબનિયું આજ આવ્યું ને કાલ્ય જાશે

જોબનિયું આજ આવ્યું ને કાલ્ય જાશે
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે'શે

જોબનિયાને માથાના અંબોડામાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે'શે

જોબનિયાને પાઘડીના આંટામાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે'શે

જોબનિયાને આંખ્યનાં ઉલાળામાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે'શે

જોબનિયાને હૈયાંના હિલોળામાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે'શે

જોબનિયાને હાથની હથેળીમાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે'શે

જોબનિયાને ઘાઘરાના ઘેરમાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે'શે

અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કિયા તે ગામનાં ગોરી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમે નવાનગરના ગોરી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કિયા તે ગામથી આવ્યા રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમે પોરબંદરથી આવ્યા રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કેટલી તે બેન કુંવારી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમે સાતે બેન કુંવારી રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કેટલા ભાઈ કુંવારા રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

અમે સાતે ભાઈ કુંવારા રાજ

અચકો મચકો કાં રે લી

તમને કઈ કન્યા ગમશે રાજ

ગરબો ઘેલો કીધો

ક્હાન ! ત્હારી મોરલીઓ જી રે મ્હારા મન હર્યાં. સમી સાંઝની જી રે વિજોગણ ક્ય્હાં રે વાગી? ગૂઢા રાગની જી રે મોરલી ક્ય્હાં રે વાગી? મધરાતની જી રે અભાગાણી ક્ય્હાં રે વાગી? સરવા સાદની જી રે મોરલી ક્ય્હાં રે વાગી?

ક્હાન ! ત્હારી મોરલીઓ જી રે ગરબો ઘેલો કીધો.

સમી સાંઝની૦ વિ.

ક્હાન ! ત્હારી મોરલીઓ જી રે મા ને બાપ મેલ્યાં

સમી સાંઝની૦ વિ.

ક્હાન ! ત્હારી મોરલીઓ જી રે રોતાં બાળ મેલ્યાં

સમી સાંઝની૦ વિ.

ક્હાન ! ત્હારી મોરલીઓ જી રે સૈયરૂંનો સાથ મેલ્યો.

સમી સાંઝની૦ વિ.

આજનો ચાંદલિયો મને લાગે બહુ વ્હાલો

આજનો ચાંદલિયો મને લાગે બહુ વ્હાલો,
કહી દો સૂરજને કે ઊગે નહીં ઠાલો…

તારા રે નામનો છેડ્યો એક તારો,
હું તારી મીરાં તું ગિરધર મારો…
આજ મારે પીવો છે પ્રીતિનો પ્યાલો,
કહી દો સૂરજને કે ઊગે નહીં ઠાલો…

આપણે બે અણજાણ્યા પરદેશી પંખી,
આજ મળ્યા જુગ જુગનો સથવારો ઝંખી;
જોજે વિખાય નહીં શમણાનો માળો,
કહી દો સૂરજને કે ઊગે નહીં ઠાલો…

દો રંગી દુનિયાની કેડી કાંટાળી,
વસમી છે વાટ કેમ ચાલુ સંભાળી?!
લાગે ના ઠોકર જો હાથ તમે ઝાલો,
કહી દો સૂરજને કે ઊગે નહીં ઠાલો…

એક ઝાડ માથે ઝુમખડું

એક ઝાડ માથે ઝુમખડું

ઝુમખડે રાતા ફૂલ રે,

ભમ્મર રે રંગ ડોલરિયો...

એક સરોવર પાળે આંબલિયો

આંબલિયે ઝૂલતી ડાળ રે,

ભમ્મર રે રંગ ડોલરિયો...

એક આંબા ડાળે કોયલડી

એનો મીઠો મીઠો સાદ રે,

ભમ્મર રે રંગ ડોલરિયો...

એક નરને માથે પાઘલડી

પાઘડીયે ફૂમતા લાલ રે,

ભમ્મર રે રંગ ડોલરિયો...

એક ભાલે કંકુ ચાંદલિયો

એના રાતા રાતા તેજ રે,

ભમ્મર રે રંગ ડોલરિયો...

કુંતા અભિમન્યુને બાંધે અમ્મર રાખડી

કુંતા અભિમન્યુને બાંધે અમ્મર રાખડી રે…
દીકરા દુશ્મન ડરશે દેખી તારી આંખડી રે.

મારા બાલુડા ઓ બાળ, તારા પિતા ગયા પાતાળ,
હાંરે મામો શ્રીગોપાળ, કરવા કૌરવકુળ સંહાર…
કુંતા અભિમન્યુને બાંધે અમ્મર રાખડી રે.

હે… માતા, પહેલે કોઠે કોણ આવી ઊભા હશે રે ?
પહેલે કોઠે ગુરુ દ્રોણ, એને જગમાં જીતે કોણ
કાઢી કાળવજ્રનું બાણ, લેજો પલમાં એના પ્રાણ…
કુંતા અભિમન્યુને બાંધે અમ્મર રાખડી રે.

આ જૂનાગઢમાં રે

આ જૂનાગઢમાં રે મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે

આ જૂનાગઢમાં રે મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે

જ્યાં ઊભો જશોદાનો લાલ
મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે

જ્યાં ઊભો જશોદાનો લાલ
મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે

એને બાંહે બાજુબંધ બેરખાં
એને બાંહે બાજુબંધ બેરખાં
એની દશે આંગળિયે વેઢ
મોરલી વાગે છે
એની દશે આંગળિયે વેઢ
મોરલી વાગે છે

એને કાને તે કુંડળ શોભતાં
એને કાને તે કુંડળ શોભતાં
એના કંઠે એકાવળ હાર
મોરલી વાગે છે
એના કંઠે એકાવળ હાર
મોરલી વાગે છે

આપણા મલકના માયાળુ માનવી

હે….. હેતાળાં ને મમતાળાં જ્યાં માનવ જોને વસતાં,
હે…..મહેમાનોને માન દઇને હેતથી હૈયું ધરતાં;
પંડ તણાં પાથરણાં થઇ જ્યાં હરખાતાં નર-નારી,
હે…….જગમાં જ્યાં મહેમાનગતિની વાત જ સૌથી ન્યારી.

આપણા મલકના માયાળુ માનવી,
માયા રે મેલીને વહ્યાં આવો મારા મેરબાન,
રિયોને આપણા મલકમાં….કે હાલો….

સાંજ પડેને ગામને પાદર, ગાયો પાછી વળતી;
દુર ભલેને વસતા તોયે, યાદ આવે આ ધરતી;
ગામને કૂવે પાણી સીંચન્તી, પનિહારી નખરાળી;
સરખી સૈયર વળતી ટોળે, વાત કરે મલકાતી.

એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે

એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે રે લોલ
નાની વણઝારી મારું નામ છે રે લોલ
હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ
એ ચાલીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ

એ મેં તો લાખના કડલાં ઘડાવિયા રે લોલ
હીરલાં જડાવ્યા સવા લાખના રે લોલ
હું તો પહેરીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ
હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ

એ મેં તો લાખના ચુડલાં ઘડાવિયા રે લોલ
હીરલાં જડાવ્યા સવા લાખના રે લોલ
હું તો પહેરીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ
હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ

પૃષ્ઠો

Subscribe to RSS - લોકગીત